שירים

ברגע קסם

 

ברגע קסם

שמעתי,

נחסמתי,

קול מצפוני

"זה לא אני"

לאן הגעתי?

לא מכיר אותי.

 

ברגע קסם

ראיתי,

נבהלתי,

מראת נפשי

"זה לא אני"

מי אתה ?

מה קרה לך?

 

ברגע קסם

הבנתי

נחרדתי

רוצה לחזור

למי שאני

תגובות