שירים

טרמיט

 

טרמיט על עץ

אוכל ונוגס

נוף הרים והחיים יפים

אוכלים ושותים והחיים נהדרים

וטרמיט חיי טוב, להכל מחייך

טרמיט מאמין העץ כאן בשבילי

נוצר עבורי אני בן האלוהים

מתחילות מחשבות,

 דתות וכתות

אמונות, מלחמות

ידידנו טרמיט חוצב אף יותר

עליו להפעיל מכונות מלחמה

רגע לא חושב לא עוצר

טרמיט חוצב הכל אוכל

הורס ומשמיד כך חיי הטרמיט

עונות עוברות והחום גובר

טרמיט למזג חשמל מייצר

חוצב וגורס הורס את העץ

 

והעץ נסדק מתרוקן בחלל

עץ חלש נשבר ונפל

חשב הטרמיט הרי זו תרמית

והימים קרים והמים רבים

טרמיט לחמם עץ שרף

 

נגמרה התרמית סוף לטרמיט

 

תגובות