שירים

משהו קרה

 

משהו קרה

כמעט ונורא

 

עת נסכה בי חוכמה

בינת "משהו קרה"

הרגע הוא כאן

לא יחזור לעולם

 

החמצה קיננה בי

על שטרם אמרתי

עצבות מיררה בי

על מי שפגעתי

 

מתנה קיבלתי

כמעט ואיבדתי

ברגע החלטתי

 לחיי חזרתי

 

עכשיו אני כאן

נגד הזמן

לחיות את חיי

ליהנות מהרגע

 לבל יאבד ללא תנאי

 

לא פוגע לבל אעצב

 

אהבה אומר שמא אחמיץ

 

 

ותובנת "משהו קרה" מאת ג'זף הלר  *

תגובות