שירים

עונג

 

עונג שפתיים

שעת הערביים

 

ידיים לופתות

שיניים חורקות

 

מגע יד רכה

שפתיה נשקה

 

מתקשה

בחדווה

 

מגע בנסיגה

עליה ירידה

 

לשון מגלה

 נסתרי אישה

 

נחשולים

נחשקים

 

נוסכים כמרקחת

זליגה נאנחת

 

קולות וריחות

רווית אנחות

 

מתרפקים

נאנקים

ברגע חוברים

 

הנה והנה

נעים בהנאה

 

רועמים התופים

עוד רגע מגיעים

 

סערה מתהווה

קולות אהבה

 

עכשיו זה כאן

עצר              הזמן

 

זרמים

נעימים
 
מוקדש לך אהובתי, אישתי, נישמתי

תגובות