שירים

גדולת מעמקייך

רננה פ. תגובה לבקשתה  כי "יש חלל באנא בכח" בטקסט שכתבה בשירתה. ...)
 
 
 
 גדולת מעמקייך
 
 
אנא בכח גדולת מעמקייך
ממרום  יל-דתיך מקור הבריאה
 
אנא בכח מלך המלכים
יד ימינך כיד מלכיי המלכים
 
אנא בכח את ברכת הכהנים
טהרת הקדושים תתיר צרורה
 
קולות זעקתינו ממרומים נשמעים
בורא עולם טהרינו על מקדש האלוקים
 
אנא בכוח שדמותיך כלובן מלאכי
התניה ליראה מאור המנצחים
 
אנא בכח... גאולת הכותרת
 
 
 
כתיבה יוצרת - סלביה נווה
 
 
 
 

תגובות