שירים

חשופה

מאז שהוא גדל והתייפה

למדתי להשתמש בו

כבחומת מגן

 

אני זוכרת אמרת לי פעם

תאספי אותו

כדי שאני אוכל לראות

אותך

ואני כמו ילדה

אספתי

והסמקתי

אתה חייכת ואמרת

שככה זה טוב

לא תיארת לעצמך

כמה הייתי פגיעה אז

 

עכשיו אני יושבת מול המראה

השער גבוה למעלה

ואני מרגישה כל כך יפה
רק בשביל מה?

תגובות