שירים

מחכות

מילה ועוד מילה
אחת ליד השניה
טרם נגלו
קבורות בשידה.

תגובות