שירים

ועדת אתיקה החלטה מספר 14 -השמצות.יבוא האשמות טענות מאתרים אחרים.

1.ועדת האתיקה חוזרת ומבהירה ומתרה. כי לא תסכים ולא תאפשר ייבוא עימותים שמחוזם באתרים אחרים.. העלאת טענות רוויות בהפצת השמצות ,הטחת עלבונות וכן ניהול עימותים ששורשיהם מצויים באתרים אחרים -אין לנהלם ולהפיצם  באתר "דרך המילים"  .
 
2..ועדת האתיקה מתרה -בפעם האחרונה בנוהגים במנהג זה, אותו רואה ועדת האתיקה פסול בתכלית..
 
3.ועדת האתיקה  תחסום לשלושה חודשים כניסת יוצרים לאתר אשר  יפרו נוהל זה.ללא כל אזהרה נוספת.
 
בכפוף להחלטת ועדת האתיקה ומסקנותיה במי שימצא כי מפר נוהל זה..
 
4.האתר מצא לנכון להפעיל  פינה חדשה לרווחת הקהילה, פינה זו  נוצלה להשמצות, הפצת עלבונות ,הטחת גידופים.וייבוא עימותים מאתר אחר תוך הנחתם בפינה זו.
ועדת האתיקה מצאה כי מעשה זה  פסול.
 
5.ועדת האתיקה הורתה למחוק את דברי העלבונות,וכן להסיר את התכנים שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל.
 
6.. ועדת האתיקה קוראת ליוצרים בהתנהלותם באתר לנהוג באחריות אישית ועל פי רוח האתר.
 
לצד החלטה זו, מבהירה ועדת האתיקה כי זוהיא התראה  אחרונה.-כלפי מי שימצא נגוע בגדופי יוצר, עלבונות כפי  שתמצא הועדה ותגיע למסקנה כי מהותם  לפגוע/פגעו  ברגשות יוצר ובכבודו, ועדת האתיקה  תפעל לחסימת כניסת היוצר שימצא  נוהג כך.תוך הרחקתו מהקהילה.בין לתקופה קצובה ובין לצמיתות. 
 
שבוע טוב
והמשך יצירה פוריה
 

תגובות