שירים

אדבר עצמי

אם רק תדע
מה עובר
עכשיו
במוחי
בכדוריות הדם
והנקבוביות שבי

כנחש אנקונדה
אכרוך אותך
סביב גופי
ובתוכי
ואז
אמשש
את הילת האושר
מעל ראשי
אממש
את שמבקש ליבי
אדבר עצמי לדעת
ואחיה.

תגובות