שירים

כחולים

כתמי הברות שאנסת
מטייחים חגווים מכחילים
 
אל רגליים פשוקות
בינות קירות.
 
נאחזים בפרקי צינורות
לאטום קילוח ציריהם
 
ומבעד צוהר נחבט,
צופית מסמנת מעופה לאחור.

 XXX
 
 צופית = יונק הדבש
(ציפור שצבעה כחול ומסוגלת לעוף לאחור)
 
מלודי אמילי

תגובות