שירים

לב

פעולות שגרתיות
שהיית עושה
הייתי צופה בך
וחושבת
החזה שלך קטן מלהכיל
את הלב.
 
פעולות שגרתיות
שהיית עושה
הייתי צופה בך
ורואה
לב,
מפלס דרך החוצה.
 
פעולות שגרתיות
שהיית עושה
הייתי צופה בך
וסופגת קצת מהלב הזה
שאלוהים נתן אך שכח
להוסיף
יכולת להכילו.
אז
בחלקים
היית מפזר אהבה
כדי שלא יהיה צפוף בחזה.
 
פעולת שגרתיות
כמו תכריכים לבנים.
צופה בהם קוברים
וחושבת
אלוהים ניסה לתקן
אך שוב שגה.
האדמה שלו
קטנה מלהכיל
את הלב שלך.
 

תגובות