שירים

על אב הדרך.

אותם האבות יקרעו חולצת בד
 לא חשבו ישתנו העתים.
יגדלו הם זקן בקברם התמים
על הערך שאבד.
 
אני לאני ואתה לאתה,
במקום היותנו קיבוץ או קבוצה.
 
אותם הבנים של אותם האבות
בעצמם משנים העתים.
אולי לא יהיה להם קבר תמים
כי הם שהופכים כאן יוצרות. 
 
אני לאני ואתה לאתה,
במקום היותנו קיבוץ או קבוצה.
 
לאותם האבות היה שביל הליכה
הבנים גם אותו כבר איבדו
שום חיפוש לא יזיק ואולי אם יתהו
יובילו דרך חדשה-
 
אני בשבילך וגם הוא בשבילך
במקום היותנו ישות נפרדה.

תגובות