שירים

אבאקיר

צריכה להיות לך
תשובה
לכל דבר
כי זה אתה
אתה נותן תשובות
אך בעיקר מציב תנאים.
אנחנו יושבים כל כך קרוב
ויש בינינו קיר
איך את זה אתה תסביר?
הרבה כבוד, בכל מיני תחומים
וגם אני מפחדת.
כל כך מפחדת
שאני מרשה לעצמי לשכוח לפעמים,
לא לסלוח.
ואיך את זה אתה מסביר?
ואיך את זה אתה מסביר?
שיש לי את הדם שלך
ועדיין יש בינינו קיר.

תגובות