שירים

החלטות ועדת אתיקה מס'11 וכן החלטה 12 בעניין ענת טמסות

ועדת האתיקה בחנה באופן מעמיק את אירועי יום האתמול באתר המתייחסים לבקשתה של היוצרת אילאיל למנוע מהיוצא למסע להגיב ליצירותיה ו/או לחסום אותו .

בלהט האירועים ומתוך רצון לתת מענה מידי נתקבלה החלטה זמנית שהיוצא למסע ואילאיל לא יגיבו זה לזו בשל האווירה הטעונה בינהם .

יחד עם זאת אנו מודעים לתקדים שהחלטה זו יכולה ליצור באתר ורצינו לחדד את הנושא:

דרך המילים הוא אתר יצירה וכל היוצרים הלוקחים חלק באתר שלנו מודעים לעובדה שמרגע שהזינו יצירה באתר כל יוצר כשיר ורשאי להתחבר אליה מתוך כבוד ליוצר וליצירתו .

תגובות תמחקנה רק במקרה והועדה תיוכח שיש בהן מן הפגיעה ביוצר באופן אישי וביצירתו .

אי לכך איננו מונעים מעתה מהיוצא למסע ומאילאיל להגיב אחד לשני אך אנו מבקשים משניהם לכבד זו את זה ואת האתר.  ..

במקרה והתנהלותם תיגרר לאפיקים שאינם הולמים את רוח האתר והחלטות ועדת האתיקה, אנו לא נהסס לחסום את מי שהתנהלותו תחרוג את הקווים שהתווינו .

שניהם ברוכים באתר כול עוד  יתנהלו ברוח הנעימה והיצירתית בדרך המילים תוך כבוד ליוצרים וליצירותיהם.

להסיר ספק הועדה לא תאפשר הנחת תגובות בשיר  שבמהותן בעליל יסתבר שביד האחת מונחות בערפל כוונות לכאורה-וביד השניה יפורשנו יובהרו כי אכן כוונות התגובה לעגנית בדרך של פרסום קישורים בנט.
 
יחד עם האמור הועדה פונה ומבקשת לגלות רגישות אישית ואחריות במקרים בהם קיימים עימותים,משקעים בין  יוצר\ת המתנגדים  לקבלת תגובות ולכבד את בקשת היוצר,

 אנו מאחלים יצירה פוריה ויום משפחה נעים לכל היוצרים.

בברכה

ועדת האתיקה .

-------------------------------------------------

ועדת אתיקה

החלטה מספר 12 ביטול החלטה.עם התנצלות.

העתקת שיר/בעניין  היוצרת ענת טמסות.

1.הועדה עסקה בתלונה שהתקבלה בעיניינה.
פרסום יצירה לכאורה מועתקת
וזהה ליצירה מאתר אחר

2.עם היוצרת התנהלה חליפת מיילים, בהם נתבקשה להשיב על מספר שאלות,

אם היא יוצרת באתרים אחרים?

האם כותבת היא בניקים נוספים ברשת?

3.היוצרת שללה שלילה גורפת ומלאה בתשובתה את את שאלות הועדה. 

4.בהתאם וכמתבקש מהכחשתה קבעה הועדה כי היוצרת העתיקה יצירה.

5.היוצרת לא שיתפה פעולה עם הועדה בזמן בירור הנושא
והשהתה תשובותיה הנוספות לבירור האמת.

היוצרת נתבקשה להניח סימן מוסכם ביצירה באמצעות פונקציית עריכה השמורה ליוצר באתר האחר.

או לספק ראיה שאכן ענת הכותבת באתרנו הינה היוצרת המופיעה בניק האחר

בדמות  פרסום יצירה תחילה בדרך המילים ולאחר מכן באתר ודף היוצרת  האחר.

6.אחר תכתובת ממושכת רצופה באי הבנות התקבלה הראיה.

7. הועדה מבטלת החלטתה הקודמת בעניין ההעתקה

וקובעת כי היוצרת ענת אינה נגועה בהעתקה

הועדה מתנצלת בפניה .

יחד עם האמור קוראת הועדה ליוצרים משעה ופונה הועדה, לשתף פעולה  ולספק מידע  יש לספק מידע עובדתי מהימן ולהשיב לשאלות הועדה  תשובות נכונות.
שבמקרה זה לא כך נעשה.

כאמור קובעת הועדה ענת טמסות לא העתיקה יצירה והתנהלותה באתר אינה נגועה בכול רבב .

המדובר ברצף טעויות שהובילו להחלטה.

וכי והמדובר גם כאן וגם שם באותה יוצרת

תגובות