שירים

ניגון שאינו מתכלה

מטמין בי שיר
בארמונות כמוסים
כמו פתק שהטמנתי בכותל
וביקשתי בחיל ורעדה
אהבה שלא במשורה
מילים שאינן נגמרות
ניגון שאינו מתכלה
נגיעות הנשלחות מאצבעות רכות
ומשאלות הפועמות בכריות כף היד
תרות אחר שביב תשוקה
תוססת , לא גוססת
כעסיס ענבים ניגר
אל גרון ניחר
ושפתיים ממלמלות תפילה.

תגובות