שירים

אל תעזבי אותי אהובה

 
אל תעזבי אותי אהובה שלי
אל תילכי ממני כל כך רחוק
לאגדות ולסודות שלך
שאף אחד עוד לא פתח
ולא ראה אותם ואם עצוב
לך אהובה שלי אז תבואי עליי
ותיבכי לי ותשכיחי מהצרות
שיש לך בלב או בחוץ
 
אל תעזבי אותי אהובה שלי
אל תלכי ממני רחוק כל כך
לרגשות  לחלומות שלך
לסודות ולאגדות שחיברת לעצמך
 
אל תעזבי אותי אהובה שלי
לבעיות ולסיכסוכים  תמיד נימצא
יחד את הפיתרון ותמיד נהיה יחד
אפילו שיש צרה
 
פזמון: בית -1

תגובות