שירים

זווית ראייה

הנקראות שורות אלה

?מימין ולא משמאל?
 

להבין אולי תצליחו

טעויות אין בכיוונים

 
אולי נראה זה כפלא

!נקרא הדבר , נבין הכל!

 
כך אם תקראו  שני צד

תפרח המשמעות - תבינו מייד

 
?תסתכלו מהיכן?     

תגובות