הודעות והגיגים

החלטת ועדת האתיקה מס. 8 - ריבוי ניקים

הנושא: פעילות יוצרים בריבוי ניקים .
החלטת ועדת אתיקה מספר 8
בשאלת ריבוי ניקים
 
נקדים ונסייג באתרנו אין פעילות בריבוי ניקים, למעט חמישה יוצרים.
הידועים לועדה,בהעדר החלטה וקביעת מדיניות בנושא,נרשמו  יוצרים בודדים ופעלו במספר ניקים.
פעילותם התאפיינה בפעילות אתית נעדרת כול רבב.
 
אותם בודדים גם פעילותם לרוב התאפיינה ביצירה תחת הניק הראשי מטעמם.
גם בהעדר החלטה ומדיניות בנושא לשמחתנו באתרנו  היוצרים רובם ככולם בחרו לפעול בניק הראשי מטעמם. 
 
בטרם התפוצצותן של פרשיות ברשת ומתוך נסיון והתבוננויות מהתרחשויות בפעילות  עם ריבוי ניקים ייזמו חברים בועדת האתיקה  דיון בנושא, לפני מספר חודשים. דיון לא הגיע לכלל סיכום והחלטה .
 
דעות חברי ועדת האתיקה גם הן היו חלוקות  הדיונים התיחסו למגוון רחב של נימוקים .
וכן בחינת שאלות אתיות העשויות לעלות ולצוף בהפעלת ריבוי ניקים.
ואל מולם נבחנה טובת אותם הבודדים שהעלו נימוקים  בפרט רגשיים לגיטמיים לפעילותם בניק כפול.
עמדה שאלת טובת הכלל מול צרכי הפרט.
יתרונות וחסרונות נדונו הדילמות היו מרובות.על כן ועדת האתיקה פנתה אל חברי האתר ושיתפה את חברי האתר בסוגייה העומדת להכרעתה,להביע דעתם.
 
גם דעות המשתתפים בדיון  נחלקו
א.היתר ללא הגבלת מספר הניקים
ב. היתר באישור וידיעת ועדת האתיקה
ג.איסור הפעלת ריבוי ניקים
 
1.לאחר שהועדה בחנה את מכלול הסוגיות,יתרונות וחסרונות בריבוי ניקים
הגיעה הועדה למסקנה כי טובת הכלל היא הגוברת 
לפיכך היוצרים יחזיקו בניק  פעיל יחיד.
 
2.לבודדים המחזקים בניקים כפולים מהתקופה בה לא הייתה מניעה לפעול בריבוי ניקים קוראת הועדה למחוק את הניק מטעמם.ואו להקפיאו ומעתה ואלך לפעול בניק יחיד מבין אלה בהם רשומים.
להסיר ספק בנושא לועדה ידועים שמות אותם חמישה בעלי הניקים הנוספים.
הועדה לפיכך הועדה הגיעה להחלטה לא לאפשר הפעלת ריבוי ניקים
פעילות היוצרים בתגובות ופרסום היצירות מטעמם תעשה בניק יחיד.
 
במקרה זה רוב המשתתפים בדיון אף הם תומכים בהחלטה זו.
הועדה שמחה על כך כי ההחלטה משקפת דעת רוב המשתתפים בדיון.
 
3.הועדה מצאה לנכון לציין להחלטת ועדת האתיקה אין כול קשר לאירועים שהתרחשו מחוץ לאתרנו.
מלבד להכריע בסוגיה הנפוצה ברשת שהשלכותיה מרחיקות לכת ועשויות לשפיע על אופי האתר ופעילותו 
לעתיד שכן הסוגיה מקרינה  על מגוון תהליכים החל מאימון בין היוצרים,שקיפות, הגינות ,אמינות ועוד.
 
הועדה מודה לחברי האתר על השתתפותם בדיונים כול הנימוקים בעד ונגד נחו לנגד עיני הועדה .
בהחלטה זו.
קהילת היוצרים "דרך המילים" תפעל בניק יחיד בלבד.     
 
 
 
 
 
----- Original Message -----

תגובות