שירים

צינת ליל

הייתי כלה של לילה חורפי
בשמלה לבנה
אור ירח שזור בשערות ראשי
ותקוות בוערות בעיניי
כרבבות כוכבי שמים.

בלילה זה
נגן לי שיר
תשבע לי אמונים
אם לא ,תדבק לשוני לחיכי
ליבי יקפא בצינת הליל ..

תגובות