שירים

כל שתבקשי

כל שתבקשי
 
הינני ישובת דעת
לחייקי עימך אתלווה
נפשי הומיה להדרך
 
נינוחה בהלך אדמתי
שדות בוקרים רעננות זכה
פוסעת לקוטב ליבי
 
נשימה מתונה
ארוכת תווך
מתפזרת לחלל מנוצח
 
אהובתי הטהורה
פניניי סגולתך כבשוני
 
כל שתבקשי ...
 
נאמר לי מרובד מחשבתך
 
כל שתבקשי
 
חשיבות עליונה
זכות מעמיקה
לדעת רזיי האהבה
 
נגיעה שמיימית
חיות נבוכה
כל שנותר הוא
 
כל שתבקשי
 
כתיבה יוצרת - סלביה נווה

תגובות