שירים

אורחת / אורי כהן

אוהבך כמו אור ירח
שהולך ומתמלא
אחבקך כמו הרוח
שמקיף את עולמך.

מי יבין מתי תופיעי
שום מקום לא יצטרך
חיוכך הוא על טבעי לי
כי טובך הוא משתק

בין חבר בין שונא
לאורך ישתוקק
כי ידידות את לי אורח
שרק לו אצפה

כשאלך אל תעזביני
לא אתן לך יקירה
אתבודד מתי תביני
בלעדייך יקירה
 
לעולם גרעין תהיי לי
לצמיחה והתחדשות
מי ייתן ותהפכיני
לאוהב האנושות

תגובות