שירים

לשמחך

הוגה בך ועלייך

אצה, רצה לקול צעקותייך,

בודקת בוחנת רצונותייך,

נקיותך - האליה כוונו מחאותייך,

רעבונך  -הלכך יעלו יבבותייך,

אולי תם טעם נשיקותי בלחייך,

או רצית להרטיב לחיי בדמעותייך,

ולו רק להניח על כתפי מעצבונייך?

 

ילדתי שלי,

לשמחך

רוצה כל העת,

לשמחך בימי עלומייך.

 
רבקה ©

תגובות