שירים

ניצניי בדולח

ניצניי הבדולח
 
מחול הנשמה מתנוסס
דגל ניווט מקומם
הייכל הדימדומים
חבוי בעיוורון
 
הליכת מלאכים
תידרוך מנומס
ריגעיי אושר מקומי
נשימה מעגלית משוריינת
 
קור סיבירי
מירכתיי האנטארטיקה
אדמה בוכיה
ניצניי בדולח חבויים
עילוי לשארית הפלטה
 
מחכה לו שיבוא
אביר טרויה ממוגן
 
מחכה לו שיבוא
מכונסת לתוך כנפיו
 
מחכה לו שיבוא
ואהיה לו לאישה
 
מחכה לו שיבוא
נשמה חופשיה לאהבה
 
כתיבה יוצרת - סלביה נווה

תגובות