שירים

נעורים נאורים

נעורים נאורים
 
שבבי ירח נטופי שלגים
מאירים באור-ים ניצוצות אדום
מלאכת שיטפיי נהריים
צימאון העיזבון
נעורים נאורים
 
מי אנו גיבעוליי החיים
 
לישמוע קולות שמיים
ניגון מסחרר
אורות בוהקים שטופיי שמש
חישוקיי להבות
 
הנרות הללו
דלוקיי חוצות ניפעמים
מעצמת על חוצצת
קו נטוי מאוחד
 
כתיבה יוצרת - סלביה נווה

תגובות