שירים

כשהגשם שוטף

 

 כשהגשם שוטף

את הרי חברון

כשענן את רעותיה עוטף

שוצפים נחליה ברוב שאון

 

זורמים נחלי האכזב

חלקם למזרח

מקצתם אל פאתי מערב

כמו מתנצלים על איחור שארך

 

גשרים מוצפים

פה ושם שיטפון

מאגרי מים צמאים

וכרי המרעה בשעת רצון

 

מים גולשים במדרונות

המראה במקומותינו נדיר

השקט יחזור, ייעלמו המראות

רק ריח החורף באוויר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות