שירים

דעיכה

 ואצְפּה נעצבֶת

אוהבת, כואבת,

בּמִלחמת שלהבֶת

בּרוּחַ נושבֶת.

 

עיני - עייפות
רגלי – יחפוֹת

ידי - מה רפוֹת

וּפִי - מה דוֹמם

 

רק עיני הצוֹפוֹת

משקְפוֹת

תְּפילתי-

לרוֹמם.
 
בס"ד י"ג חשון תשנ"א

רבקה ©

 

תגובות