שירים

שעון החול

בְּזִכְרוני

הגרגירים

בשעון החול

טפטפו אט, אט,

ללא קול.

זמני השָאוּל

נִדמָה אז

אינ סופי...

 

היום

הגרגירים מטפטפים,

מתופפים,

ממהרים,

לא מותירים
זמן

לִשְאוֹל

לִחְיוֹת.

 

שואלת

להאטת הטפטוף

לגִרְגוּר

כל גרגר

עד הסוף,

להוספת

חיוּת.
 
רבקה ©

תגובות