שירים

בטל בשישים

בטל בשישים

 

בטל בשישים הרגע המר
אף מלכתחילה נטמע בבשר
טבע טעמו השחור במוסגר 
עובר לסוחר, מתאחה ונשבר.

 

אף הפעם שייפתי עורי היגע 
לטפטף פעימות זיכרון מצולק
בפצע דואב אכן יש רגע 
בו כשמן קיק בגרוני אני נכנע למחנק.

 

אין דבר, זעקתי בקול משווע
יש תמורה לאגרה כלשון חכמים
במורסה יש תבונה דעת וידע 
לתרגם שכחה לשירת המונים.

תגובות