שירים

באה בין השירים

ואני באה בין השירים

אדומים וסגולים בכל 

מיני צורות ומיוחדויות.

ימים לבנים נושאת בכפיי

לחופש ושקט.

נפלאות דרכי החשיבה,

הבונה מגדלים ושערים

לנפש סוערת, מתדפקת

על לבבות.

תגובות

גלי צבי-ויס / נפש סוערת / 18/12/2023 07:45
רבקה ירון / *** / 18/12/2023 12:02
נורית ליברמן / נפלאות דרכי החשיבה, / 18/12/2023 13:46
אודי גלבמן / את מבטאת יצרים ותשוקו� / 19/12/2023 03:21