שירים

עננים כבדים

עננים כבדים מכסים
 השמים השמש מסתתרת היכן
אות וסימן שלא יחסרו המים
 או רוע ישלוט בעולם
 
חום הקיץ יפוג לאיטו
החצב כבר פורח
 הכול כמו קורה בעיתו
רק השלום כאילו בורח
 
 הגשם בחלונות ירעיש
 ייעלמו חריצי הקרקע
עשב חדש לצידי הכביש
שוב בלב החקלאי התקווה
 
 קול שירה מאי שם נשמע
מיתרים רוטטים חרישית
 לחשי כישוף של אהבה
מאז ימי בראשית
 
 סבוכים שבילי החיים
 את פשרם אין להבין
 בצמתים חסרים השלטים
 האם לשמאל נפנה או לימין?
 
 עננים כבדים יכסו השמים
 השמש תסתתר היכן
אות וסימן שלא יחסרו המים
 והטוב ישלוט בעולם
 
באהבה גדי

תגובות