הודעות והגיגים

חידת הארנבים

זוג ארנבים ממליט כל חודש זוג ארנבים חדש.

כל זוג ארנבים חדש מחכה חודש עד לתחילת ההמלטות.

אם מכניסים לגן סגור את כל הארנבים,

כמה זוגות של ארנבים יהיו בסוף השנה?

 

תגובות

שמואל כהן / זוגות ארנבים / 07/10/2022 04:17
אהובה קליין / רחל היקרה. / 07/10/2022 11:45