שירים

לחם מהאדמה נוציא

לחם מהאדמה נוציא
 בזיעת אפינו
שדות פוריים להפליא
 עליהם גאוותינו
 
 את שביל הפשרה נדרוש
 בשביל השלום נוותר על בתינו
לפעמים ראוי לכופף את הראש
ואם נאלץ, נשלוף את חרבנו
 
בתינו נבנה כמו שפעם
בית רחב ששעריו לרוחה פתוחים 
יאמרו בו דברים של טעם
  יכובדו האורחים במטעמים
 
לחם מהאדמה נוציא
אותו נרוויח ביושר
 נחיה את חיינו כמאמר הנביא
עם הגפן והתאנה באושר
 גדי

תגובות