שירים

לזכר

 
פעם היה חוזה
שהפך אגדה
למדינה
והיתה
תקוה
גדולה
 
פעם היו אנשים
לוחמים
וחולמים
על שלוה
 
היה איש
מלוחם
הפך
לחלוץ
השלום
 
יריה אחת
קברה איש
וחזון
ושלום 
ונותרה
אגדה
בעירום
האם יש 
לחידה
פתרון? 
 
 

תגובות