שירים

בלילה נדדה שנתי

 

 

בלילה נדדה שנתי

נשימתך בנשימתי

גופך לגופי

אני שלך ואת אתי

 

זרועותיך חמות

רכות

מלטפות

מחבקות, מגוננות

 

כואב

ישנה, ערה לסובב

לב אוהב

כואב

 

בלילה נדדה שנתי

נשימתך בנשימתי

גופך לגופי

התאהבתי באשתי

 

שלך באהבה

גדי

 

תגובות