שירים

צביטה בלב

צביטה בלב
 
צביטה בלב
מחשלת לב אוהב
 
החלטה עדכנית
נעמדת באופק האמת
 
האמת שלי היא לא האמת שלו
האמת שלו היא לא האמת שלה
האמת שלנו היא לא האמת שלהם
היש אמת בדברים
יש אמת ויש אמת
יש שמסדרים אמת הנשמעת בדרך לאמת
ויש סיפורי אמת
 והכאב בדבר אמת
 
מציאות
היגיון
איזון
 
צביטה בלב
זוהי האמת
להישמר וכך ביקשתי לשיר
 
----------------------.........
דיבורי סרק נישאים ברוח
צלבנות לישמה
 
מעוף רוחי מזמר 
"שיר המעלות אשא עיניי אל ההרים"
 
 "ממעמקים קראתיך..."
לצאת במחול הנעורים
 
לזרועות הזוהר-חבקני
למעמד הקדושה-השיבני
 
נחל חלוקים זורם ברכות
ריח הגשם בבישום- אדמתי
 
את הנאמר אין להשיב
הלאה בצעדיי גאווה
 
נחלת העבר איין
חיוכיי המחר- ישיגני
 
לב אוהב -בריאתי
לתור את השבת
בשירה קדושתית
 
 
כתיבה יוצרת - סלביה נווה

תגובות