שירים

עץ השדה...

מתבל את ימי בחן
כפריחת הדובדבן
שולח בדים לחיים
נושם את אוויר הזמן.

פריחה מאוחרת
או התפכחות מוקדמת
שורשיי עמוק ברגבים
שעיצבו אותי בשנים.

עץ שצילו רב
פירותיו נאים וראויים
ליותר לא נצרך
מודה למלווים ממעל.

תגובות