שירים

סוד קטן

 
לשמש הסתיו
גוון שונה
של זהב
 
לרוח
מגוון 
קולות
 
עננים עוברים
ממצב למצב
לעיתים
נוטפים
דמעות
 
חום היום נעלם
עם שקיעה
מחבקים
 את הקור
בלילות
 
ורק צפרים
חולפות
חופשיות
ללא דאגות
 
 לא משנה
 להן דבר
עונת מעבר
חם או קר
 
מאושרות
 משוררות
 ושרות
 
שמחה
 מפזרות
לאין- סוף
כל סודן
בנוצות
ה מ ע ו ף!
 
 

תגובות