שירים

התחבר פנימה/יונתן צדיק

התחבר פנימה יקירי

אתה בדרכך הנכונה

התחבר פנימה לאור

המשך שלום בליבך

שים אמת בפיך

וחיה...באהבה.

תגובות