שירים

לחלוחית בזווית העין


הוא לא פלצן הוא גם לא ציניקן

הוא איש מצפוני

לעיתים קצת רגשני,

אצלו לחלוחית בזווית העין

היא לא עניין בלתי שכיח,

הוא עוסק בנושאים רגישים

אותם הוא רואה פעמים רבות  

דווקא כאוסף של מהלכים

שהם על גבול הזניח

הוא גורס שאין טעם לנפח עניינים

אלא יש לנפץ בלונים של איבה

בעודם באיבם

הוא אומר שיש לחיות 

את החיים עצמם

ולהביא אל גובה העיניים  

כל מחלוקת על נושאים הרי גורל

ככבוד האדם, מדינה ודת למשל

ולדון בהם מתוך לב אוהב

והתחשבות מתמדת בכאב הזולת

גם אם הוא שייך למיעוט נרדף.

"אז הלאה הפלצנות" הוא אומר

בואו נהפוך דף

בואו נקיים בינינו ולו שמץ 

של אנושיות

די עם הציניות

בואו נשנס מותניים

הבה ניקח עצמנו בידיים

בלי השמצות , בלי קריאות גנאי ,

ללא החרמות וללא סיסמאות מקטבות

הבה נהיה ענייניים

הבה נהיה סולידריים

בואו נהיה לעיתים קצת רגשניים

עם לחלוחית בזווית העין           

או אז סיכויי ההצלחה שלנו יוכפלו שבעתיים.                                                                            

תגובות

לאייזיק / 25/08/2019 11:59
לאייזיק / 25/08/2019 21:42
אייזיק / אז כמו שנאמר ביידיש צחה / 25/08/2019 21:54
לאייזיק / 26/08/2019 01:31
אייזיק / לעמיר / 26/08/2019 08:55
לאייזיק / 26/08/2019 16:19
אייזיק / לעמיר / 26/08/2019 16:33
לאייזיק / 26/08/2019 17:14
גלי צבי-ויס / אדם כלבבי / 25/08/2019 12:27