שירים

"הילד האמיץ"


לא גדלתי בשכונה

עם גגות אדומים 

בלי גדרות מסביב

וגם המון ציפורים 

לא ניגנתי פסנתר

במקהלת הצופים 

אבל אני הייתי אוהב

לפזם  בלילה ולשיר 

שירים ומנגינות מבלי 

להעיר שכנים שנמים

כל אחד יודע שארצי

היא שלו  ואני אומר

לה במילים נעימות

שלמדתי  וכתבתי 

על הדף רק אתמול

מבלי לטעות ולומר 

אחרת את היית תמיד

ארץ ישראל שלי ושל 

הילדים היושבים בחדר

הוציא את אלה היורקים 

לארצי בפנים ומוציאים

אחר כך דיבתה ברבים

תגובות