שירים

להתגשם

 
רעמים בשמים
מבשרים
מים
 
אפורים וכבדים
מעובים
העבים
 
עת לגשם
להתגשם
בטפותיו
רושם
 
קול האדמה
הסדוקה
מתנשם
 
לו תהי
 ראשית
להתפעם
 
ופרי-חיים
יניב
המשאלות
להתקיים!
 
 

תגובות