שירים

לחיים

בשלכת צהוב
וכתום מאדים
שובל אחרון
לדמים
 
ועתה קול תרועה
שברים מתנפצים
"קול נדרי"
לפתיחת
 שערים
 
כפרות
לשחיטות
נסלחות
מתירות
 
הנוצות
בקסת
טובלות
וחורטות
 
גמר חתימה
לעונה משתנה
משתנים הגוונים
במילים, בשירים
לאלתר "לחיים!"
 
גמר חתימה טובה לכלם
נעמי

תגובות