שירים

בריאת האדם - תשובה לשיר קודם

 
שיר זה נכתב בתגובה לשיר הדגדגן -רחמנא ליצלן
 
העולם נברא בשישה ימים
הבהמה והאדם
 נבראו ביום השישי
כשהכל היה מוכן
עבורם -
האם מקרי הוא
שבהמה ואדם נבראו
 באותו היום ?
אולי להזכיר כי
 "מותר האדם מן הבהמה"
 
בראש השנה חוגגים את בריאת האדם הראשון
כמה טוב היה אז טרם דיבר וחשב על שטויות-
מיד נאסר עליו לטעום מפרי הדעת טוב ורע
ומפרי עץ החיים -
האישה בחרה לעבור על האיסור
טעמה והטעימה ונכנס הטוב והרע
ומיד התבוששו מפני מערומיהם..
הם הבינו אתמהות הקדושה...
 
והיום הכל הוא עירום ועריה
ואין עלי- תאנה מכסים את הבושה
גוף האדם הוא פלא הבריאה
וגוף האישה הוא קסם הטבע
אז למה לקלקל את היופי
שאין לו כל דופי?
 
בחפש הדיבור הכל מותר...
ומה מותר מן הבהמה? שנאמר...
"כל כבודה של אישה פנימה"
והסכנה באישה הוא אש  לשונה...
 
ואולי כבר הגיעה העת נשים, אמהות
לתת רסן ודוגמה להיות
לעולם לא תדעי, אישה
אם הגיגיך יגיעו לבנייך
ומה ילמדו הם על יציר האדם
כי הכל הבלים ומילים הם סתם...
 
דרך המילים היא דרך לחשוף
יותר את הרוח - את מה שטוב
אז מי שנפלה עליה רוח של שטות
שתודה כי היתה זו טעות
גם להומור יש גבול
יכול גם לבוא המבול
וכשהקשת תופיע אחריו
לא יהיה מי שיכפר על חטאיו
לא יהיה עוד אדם על פני האדמה
גם לא אישה - גם לא נשמה....

תגובות