שירים

 
השביל פה מתחיל
מהלב- ומוביל
למסע מתוזמן
שתמיד מכוונן
 
חוצה ימים וגבולות
וממשך להחיות
אות אות
 הלבבות
 
חותר באויר
עם ניחוח השיר
פניו למחר
מטוהר
 
ועם רוח- משב
נידלק עוד כוכב
חצב אל חצב
מחבר תו אל תו
 
כשעוטפת
 אדרת הסתיו
ובפתח על הסף
שנה של זבת
דבש וחלב
עכשיו

תגובות