שירים

שורשים

בשורש הדברים נשמה
מחוברת חזק אל האדמה
שורשים אשר מעלה ומטה אומרים
חברו יחד וקשרו קשרים
אחיזה ובסיס כל צרכי הקיום
אלה באלה נוגעים
תמצית אהבת היקום
כעץ העולה וגדל אל צמרת שמיו
כך הוא השורש אשר נחבא תחתיו
נראה כי אחד הוא, לבדו עומד
אך אותם שורשי עד בעומק האדמה 
אוחזים זה בזה לעולם ועד.

תגובות