שירים

בעומק ההשתקפות

בראותי אותך
בעומק השתקפותי
על פני המים
מפליגה נשמה
ולהפלגתה
כל הרגעים עדים
ולה זוג עיניים
בהן רואה למרחקים
מכל הטמון בנופים

ובראותה מכוח מבטו
מתגלה ומגלה
ברגעי אהבתה
מתפרקים ומתקבצים
חלקי נשמתה
בו נמצאת בשלמותה,
בזה אשר נשקף על פני המים
בדמותה.

תגובות