שירים

מעגל....


באחרית הימים

מעבר לאופק

בן אלפי השנים

אומרים שיהיה טוב.

ההווה מעיק

במחול סכינים

בהבזקי חדשות

אין שינוי,רק בזמן.

עשיו שונא ליעקב

לא תם,רק תם

או מטומטם

מחיר הדמים...לא יתם.
תגובות