שירים

גשם של אהבה..

ומראך טובע בינות אור וצל
משחק לברק חיצי חמה
בתכול שמי עינייך,
ואז חיוכך כעב יגיח
עד רעם יכה
על סף חלונך יצריח,
רק קירות ביתך נעים
אנא ואנא וכנפשך
בצלילות דמעותייך,
והכר ספוג ריח שמנייך
עתה גם הוא טובע
במימי עינייך.
מה לך יפיפיה בוכיה
על מה תתאונני
כי מר לך ולבבך סרח
הלא אני הוא הרעם
אשר בא להמטיר עלייך
גשם של אהבה.

תגובות