שירים

אתה

אתה..
איש של אמא אדמה
איש של רוח ונשמה
איש של אש שמסרבת לכבות
איש של מים המסתעפים בנהרות
איש של מילים שמנקרות
מתפתלות, משתחלות
משתלטות, משוטטות
איש של תמונות, 
צבעים וריחות
איש שהייתי רוצה להיות 
חבוקה תחת ידיו
היורדות לאורך מותני
תרות אחר פטמתי
סוררות אל עבר ערותי

אתה..
איתי עכשיו...

תגובות