שירים

בזו התעלומה

מי הם כוכבי הלילה
הרחוקים..הנסתרים..
ברקיע השמים
והמה זוהרים
בלבבי שבעתיים,
והרוח זו הנושבת
בכול לילותיי 
כמשק כנפי יונה נעלמה
הממתיקה בנשמתי 
רז ותפילה,
ומדוע הקירות
אלו השוממים
יריעות אוהל נאלמים
נעורו לי פתאום
בריקוד רננים,
גם הציפור
שעל סף חלוני 
מצאה כאן מנוחה
לכף רגלה
ופניני טל לי שירתה,
כה לבבי המה
ונפשי בשאלתה 
בהתגנב אלי
זו התעלומה
הרועפת בנשמתי
הלילה.

תגובות